Képviselet  Adózási jogszabályok: ki tekinthető adózási szakembernek?

Az alábbi írásban részletezzük, hogy mi a különbség az adószakértő, az adótanácsadó illetve az okleveles adószakértő között.
 

 5% lakás Áfa  A NAV „bruttó ár” értelmezése 5%-os lakás áfa ügyben Alaptörvényellenes, mert felülírható vele a jogalkotói akarat!

A NAV a bruttó áron megegyezés értelmezésével a lakásépítő hatáskörébe utalta annak eldöntését, hogy kit illet a jogalkotó által elhatározott áfa csökkentés. A jogalkotó akarata nem írható felül NAV állásfoglalással.


 Art.  Ki zárhatja be az adózási kiskapukat?

Az Alaptörvény T) cikke értelmében kötelező magatartási szabályt csak a jogalkotó alkothat. Ennek ellenére elterjedt gyakorlat, hogy az adóhatóság az ellenőrzési eljárásaiban maga határoz meg kötelező magatartási szabályokat a törvényben nem szabályozott esetekben. Ezeket a kvázi jogszabályokat eredményesen nyomja keresztül a bíróságokon.


 Szuperbruttó   Lássunk tisztán szuperbruttó ügyben.

A „szuperbruttósítással” kapcsolatosan számtalan különböző vélemény, állásfoglalás jelent meg. Valóságos számháború alakult ki: ki jár jól és ki jár rosszul? Ezek között azért nehéz igazságot tenni, mert nincs meg az összehasonlítási alap. A pénzügyminiszter úr elmondta, hogy a „szuperbruttósítás” csak egy technikai módosítás. Ez így is van. Ugyanazt másképpen számolunk.
 


 Adózás   Családi adózás, adóforradalom, söralátét nagyságú bevallás.

A választási kampányban kevés konkrétum hangzott el az adóváltozásokról. Szerintem ez így helyes. Nem a politikusoktól kell várni a konkrét adóváltozások megjelölését.


 Alkotmánybíróság  Alkotmánybírósági beadvány családi pótlék ügyében

A megsemmisíteni kért jogszabályhelyek ellentétesek a jogalkotásról szóló 1987.évi XI. törvény (továbbiakban Jat.) 12.§ (2) bekezdésében rögzített visszaható hatály tilalmával. Ez kimondja, hogy a jogszabály kihirdetését megelőző időre nem állapíthat meg kötelezettséget. Alkotmánybíróság
 Alkotmánybírósági beadvány vagyonadó ügyben

A megsemmisíteni kért jogszabályhelyek megítélésem szerint ellentétesek az Alkotmány 2.§ (1) bekezdésében megfogalmazott jogbiztonság elvével, az Alkotmány 58.§ (1) bekezdésében megfogalmazott szabad mozgás, tartózkodási hely szabad megválasztásának, továbbá az Alkotmány 59.§ (1) bekezdésében megfogalmazott magánlakás sérthetetlenségéhez, magántitokhoz, személyes adatok védelméhez fűződő jogokkal, továbbá az Alkotmány 70/I.§ vagyoni viszonyoknak megfelelő közteher hozzájárulással. Vagyonadó 
 Kik vonják kétségbe az Alkotmánybíróság vagyonadóról szóló egyhangú döntését?

Egyes vélemények szerint, megosztja az adózási szakmát a vagyonadóról szóló Alkotmánybírósági döntés. Igen megosztja! Megosztja adóügyi végzettség nélküli adószakértőkre: pl. volt pénzügyminiszter, volt APEH elnökhelyettes, könyvelői szervezet alelnöke. A másik oldalon állnak az adóügyi végzettséggel rendelkező adótanácsadók, okleveles adószakértők.


 

 

 

 

 

 

 Jogértelmezés  A tagi hitel elengedése nem illetékköteles. Téves a NAV és a Kúria gyakorlata.

Az adóhatóság gyakran könnyedén átlép a jogszabály szövegén és az  általa kreált köznapi fogalmakra építi határozatait. Sajnos a bíróságok jogértelmező munkája gyakran abban merül ki, hogy kritika és gondolkodás nélkül átveszik a NAV téves jogértelmezéseit. Ez történt a tagi hitel elengedése kérdésében is. Tíz könyvelőből is tíz azt mondja, hogy a tagi hitel elengedése illetékköteles. Pedig ez csak egy NAV-os megállapításból ered: „a rendkívüli bevétellel növekedett a társaság vagyona”. Átgondolta ezt már valaki? Aranyszabály: addig ne kezdjünk végelszámolásba, amíg le nem rendezzük a tagi hiteleket.


 Vagyonosodás  Drasztikusan szigorodni fognak 2016-tól a vagyonosodási vizsgálatok szabályai. Álhír terjed a médiában!

A Népszabadság egy szakmailag kontrollálatlan és valótlan tartalmú hírt tett közzé 2015. december 1-i számában „Fellélegezhetnek az adócsalók címmel”. A valóság ezzel szemben dermesztő. Az adóhatóság sohasem vetődik árnyékra. Már az ellenőrzésre kiválasztáskor meg van az alapos gyanú. Vagyonosodási vizsgálatoknál ilyen a tagi hitelnyújtás, a gépkocsi vásárlás, ingatlan vásárlás.

Amit a vagyonosodási vizsgálatokról tudni kell!


 Alkotmánybíróság  Alkotmánybírósági beadvány szuperbruttó ügyében

A megsemmisíteni kért jogszabályhelyek megítélésem szerint ellentétesek az Alkotmány 2.§ (1) bekezdésében megfogalmazott jogbiztonság elvével,


 Alkotmánybíróság   Alkotmánybírósági beadvány tevékenység piaci értéke ügyében

A tevékenység piaci értéke: a természetes személy főtevékenységére jellemző, a piaci viszonyoknak megfelelő díjazás Egykulcsos adó 
 Az adócsökkentési számháború véget ért!

Adócsökkentés vagy adóátrendezés? Az ezzel kapcsolatos állításokat mindenki számokkal próbálta alátámasztani: mekkora összeg marad az adózók zsebében. Különféle számok jelentek meg. Ebben próbálok most rendet teremteni. Mivel már nyilvánosságra kerültek a költségvetési számok, elsősorban azokat vetettem össze az előzetes becslésekkel. Bérkompenzáció
 Bérkompenzáció: visszautasíthatatlan ajánlat?

Az adóhatóság 53-as személyi jövedelemadó nyomtatványkitöltő szoftvere megjelenése óta jogtalanul von el adóforintokat a magánszemélyektől és az egyéni vállalkozóktól. Ezt az adóhatóság már 4 éve elismerte, de a hiba kijavításáról nem intézkedett.


 Adózás   Tevékenység piaci értéke: amikor a jogalkotó sem tudja, mit akar!

A 2010-es adóváltozások egyik sokak által vitatott eleme a tevékenység piaci értéke fogalmának törvénybe iktatása. A jogalkotó bizonytalankodása végig nyomon követhető és ez nem fogható a válságra. A cél valószínűleg a járulék alap és az szja bevételek növelése volt a társas vállalkozók személyes közreműködőjénél illetve az egyéni vállalkozónál.


 Bérkompenzáció  
Menyibe kerül a munkáltatóknak az elvárt béremelés?

A médiában folyamatosan azt halljuk, hogy 5 százalékkal kell emelni a bruttó béreket ahhoz, hogy a munkáltató teljesítse az elvárt béremelést minden dolgozóra és hozzájuthasson az állami kompenzációhoz. Fontos tudnunk, hogy az 5 százalékos emelés csak a 216 800 forint alattiakra vonatkozik...


 Bérkompenzáció  
Bérkompenzáció a versenyszférában. Kérdések és válaszok.

Miről rendelkeznek a törvények, illetve a Kormányrendelet? Milyen időszakot kell figyelembe venni?