Angyal József  okleveles matematikus, okleveles adószakértő, igazságügyi adó- és járulék szakértő.

Elérhetőség:    +36/20-9429-386, 419-8959, angyal@angyalado.hu

Szolgáltatásaim:

1. Díjmentes szolgáltatásként weblapomon folyamatosan elemzek fontos adózási kérdéseket, jogszabályokat, bírósági ítéleteket. Nagyon sokan hirdetik magukat úgy, hogy ők minden adózási problémát megoldanak, közben egyetlen szakcikket, állásfoglalást sem közölnek szakmai felkészültségükről. Gyakran "mézesmadzagként" arra hivatkoznak, hogy ők a NAV (APEH) -nál dolgoztak. Én erre azt szoktam mondani, hogy "kutyából nem lesz szalonna". Egy adózási képviseletet, tanácsadást vállalónál egyértelműen ki kell, hogy derüljön, melyik oldalon áll. Az adóhatóság és az adózó érdekei ugyanis homlok egyenesen ellentétesek. Szakcikkeimmel folyamatosan alátámasztom: én az adózók oldalán állok. Segítek nekik, hogy a jogszabályi keretek között minimalizálni lehessen az adó megállapításokat, büntetéseket. Ez nem is olyan nehéz megfelelő felkészültséggel és elkötelezettséggel, mert a revizorok valójában központi NAV módszertan alapján betanított munkát végeznek.

2. Adótanácsadás konkrét ügyekben, kérdésekben. Ennek óradíja 50 ezer forint. Ennek keretében akár egy folyamatban lévő adóellenőrzésre való felkészítést vagy konkrét témában teljes körű tájékoztatást tudok adni. Egy jegyzőkönyvet, határozatot átnézve tájékoztatni tudom az adózót az esélyeiről egy esetleges jogorvoslati eljárásban. Az elektronikus ügyintézés újabb kihívást jelent az ellenőrzési eljárásokban.

3. Képviselet adóhatósági ellenőrzésekben. Az ügyfelek többsége nincs tisztában jogaikkal és kötelezettségeivel. Nem ismerik a különbséget a különféle ellenőrzési eljárások között. Gyakran rossz képviselőt választanak az ellenőrzés alá vontak. Az első gondolat szinte mindig az, hogy a könyvelőt bízzák meg a képviselettel. Ez több szempontból hibás döntés. Egyrészt a könyvelő jogalkalmazó és a szakmai kompetenciája nem terjed ki a jogértelmezésre. Másrészt tapasztalatom, hogy a könyvelők szinte sohasem az ügyfelük (megbízójuk) érdekét képviselik, hanem a NAV-nak kívánják bizonyítani, hogy ők pontosan úgy járnak el, ahogy a NAV azt elvárja. Emiatt életveszélyes könyvelőt egyedül elküldeni egy adóellenőrzésre. Náluk készségesebben nyilatkozó nem létezik. Pedig az ellenőrzési eljárásokban az adózók legfőbb "fegyvere" a hallgatás. Ügyfélként nyilatkozattételi jogunk van és nem kötelezettségünk. Telefonos hívásra nem szabad bemenni a NAV-hoz. Én azt szoktam mondani ha felhív egy revizor, hogy "honnan tudjam, hogy nem egy telefonbetyár". A könyvelők egyetlen telefonra akár már másnap ott vannak a NAV-nál.  A második gondolat az ellenőrzés alá vontaknál, hogy ügyvédhez fordulnak. Tudomásul kell venni, hogy az ügyvéd nem adózási szakember. Nem rendelkezik azzal a speciális szakértelemmel, ami az adójogszabályok értelmezéshez kell. Tevékenységük leggyakrabban az eljárási jogsértések feltárásában merül ki, pedig ezt csak akkor veszi figyelembe a bíróság is, ha az ügy érdemére is kihat. Én azt szoktam mondani, hogy sürgős adóügy nincs. Soha ne sürgessük az adóhatósági eljárást, ne kifogásoljuk a határidők túllépését. Az idő, az elévülés nekünk dolgozik. Soha nem szabad arra törekedni, hogy "jók legyünk" a revizornál. Ha egy ügyfél azzal keres meg, hogy nagyon kedves volt a revizor, akkor azt szoktam válaszolni, hogy akkor baj van. A revizor ugyanis addig kedves, amíg az ö elképzelései szerint a bírságolás felé halad az ügy. Én akkor látom biztatónak az ügyet, ha láthatóan izzad a revizor. 

   3.1. Elektronikus ügyintézésben segítség. Sem a NAV, sem az ügyvédek nem boldogulnak még az e-ügyintézési jogszabályokkal. Az igaz, hogy ez némi informatikai ismereteket is követel. Az első, amit meg kell tanulnunk, hogy mi a különbség az eredetben elektronikus, illetve az eredetben papíralapú dokumentum között. Az eredetben papíralapú dokumentumokról elektronikus másolat készítésnek speciális szabályai vannak. Ezek figyelmen kívül hagyása a dokumentum (irat) hatálytalanságához, semmisségéhez vezet. E körben egyelőre még a bíróságok nagyon elnézőek, kitudja meddig. A NAV gyakran próbálja behívni az adózókat személyes megjelenésre, nyilatkozattételre. Ha az elektronikus ügyintézést választjuk, akkor ehhez a NAV kötve van, nem kell személyesen megjelenni az adóhatóságnál. 

    3.2. Személyi jövedelemadó ellenőrzések. Az adóhatóság "új fajta" vagyonosodási vizsgálatokat folytat. A bankszámlára érkező összegeket ismeretlen eredetű összegeknek minősíti és a magánszemélytől várja el, a jogcím igazolását. A NAV a tényállás tisztázási kötelezettségét gyakran összekeveri a bizonyítási kötelezettségével. Ezekben az eljárásokban különösen kiemelt szerepe van a jogszabályok helyes értelmezésének. Fontos, hogy ezekben az eljárásokban a tényállás tisztázási teher mindvégig az adóhatóságon van. Bátran éljünk nyilatkozattétel megtagadási jogunkkal. Mindazt, amit az ellenőrzés alatt kérdez a revizor, el tudjuk mondani az ellenőrzést lezáró jegyzőkönyvre, annak ismeretében. A revizorok általában nem a tényállás tisztázására törekszenek, hanem ellentmondások feltárására. Ha ez sikerül nekik, akkor úgy gondolják, hogy ettől kezdve szabadon mérlegelhetnek. Ez tévedés.

     3.3. Áfa ellenőrzések, adólevonási jog korlátozása. Ezekben az ellenőrzésekben tudnak a legtöbb kárt okozni a könyvelők. Aranyszabály: áfa ügyben ügyfélként ne nyilatkozzunk. Ilyen ügyekben a másik felet (számlakibocsátó) mindig nyilatkoztatja a NAV (neki kötelező nyilatkozni). A legtöbb esetben a számla hiteltelenségét a NAV a nyilatkozatokban rejlő ellentmondásokra alapozza. A NAV napi gyakorlata nem változott meg az Európai Bíróság ítéleteit követően sem, pedig már a Kúria "hármas bontására" külön- külön is van EUB határozat.

4. Észrevételek készítése jegyzőkönyvekre, fellebbezés elkészítése. Az adóhatóság jelenlegi taktikája a megfélemlítés, kifárasztás. Ha észleli, hogy a fellebbezés elkészítője nem szakszerűen fogalmaz, akkor még a jogos észrevételeket is elutasítja. Ha jogszabályi hivatkozással alátámasztott, szakszerűen megfogalmazott, bírósági gyakorlatot ismerő a fellebbezés, akkor a NAV már óvatosabb a határozat elutasításában. A legfőbb érve ugyanis adóügyekben, hogy álláspontját alátámasztja a bírósági gyakorlat is. Ezért ha megérzi a NAV, hogy valaki nem ismeri a bírósági gyakorlatot, vagy kiérződik, hogy "na ezt még megpróbálom", akkor el fogják utasítani a fellebbezését tartalmától függetlenül.

5. Bírósági keresetek elkészítése, okleveles adószakértő közreműködése adóperben. Az adóhatósági határozatokat főszabály szerint elektronikusan benyújtott beadványok alapján tárgyaláson kívül bírálja el a bíróság. Így nincs szükség ügyvédi közreműködésre. A bírósági keresetet az okleveles adószakértő szakszerűbben tudja elkészíteni, mint egy ügyvéd. Tárgyalásra nem kell menni. A keresetet elektronikus úton célszerű benyújtani a magánszemélyeknek is. Ebben közreműködhet az okleveles adószakértő. A tárgyaláson már nem lehet beadványt benyújtani. Előtte kell elektronikusan. Mégis sokan fordulnak ügyvédhez a bírósági kereset elkészítése miatt. Egy ügyvéd csak képvisel, egy válóperes ügyvéd minden további nélkül elvállal egy akár 100 milliós adóügyet is. Nagyon sok ügyvéd hirdeti magát, hogy ő adószakértő is. Ez többnyire könnyen ellenőrizhetően ez nem igaz. Elég ha megtekintjük az adószakértői, adótanácsadói, okleveles adószakértői névjegyzéket. Adózási tevékenységet ugyanis csak az végezhet, aki szerepel valamelyik névjegyzékben. Az ügyvédek azért nem vállalják többségükben az adószakértő névjegyzékbe felvételt, mert az egy kötelező továbbképzéssel (kreditpont gyűjtés) jár. A bíróságok előszeretettel dobják vissza formai kifogásokra hivatkozva a kereseteket. Ezért ha valaki jogi képviselővel jár el, neki is ajánlott a kereset benyújtásakor személyesen (jogi képviselő nélkül) eljárnia. Az ügyvéd ráér bekapcsolódni a perbe a NAV védiratát követően. 

6. Bevallások, önellenőrzések készítése. A családi adó- és járulékkedvezmény bevezetése óta a NAV kitöltési útmutatója nincs összhangban a nyomtatványkitöltő szoftverével. Különösen az élettársi kapcsolatban élőket próbálja a NAV megkülönböztetett hátrányban részesíteni. A klasszikus Én gyerekem, Te gyereked, Mi gyerekünk példában a NAV kitöltési útmutatója csaknem évi egy millió forinttal akarja megkárosítani az ilyen családokat. Az szja bevallásokkal -ha azok családi adóalapkedvezmény megosztást tartalmaznak - nagy ívben el kell kerülni a NAV ügyfélszolgálatokat.

Tapasztalatom alapján kijelenthető, hogy adóügyben nagyon fontos a felkészült, önálló jogértelmezésre képes okleveles adószakértő jelenléte. A NAV-barát képviselőtől nem várhatunk el érdemi segítséget, hiszen ő a NAV-tól kért tanácsot, azzal érdemben nem tud, nem akar vitatkozni.   

Keressen engem, hogy segíteni tudjak Önnek!