Üzletszerű ingó  Ezen a lapon összegyűjtöttem az üzletszerű ingó értékesítéssel kapcsolatos történéseket. Tanulságos, hogy az adóhatóság hogyan tudja rávenni a bíróságokat a jogszabályok semmibe vételére. A jogalkotó a NAV gyakorlattal szemben foglalt állást. Két Kúria ítélet is az adózók javára döntött, a Legfőbb Ügyész is az adózóknak kedvező állásfoglalást adott ki. Majd következett a jogegységi döntés, ami lesöpört mindent. Ez a bírói függetlenség? 


Döntött az Európai Unió Bírósága a "kisvaterások" ügyében. Jaj a gombaszedőknek!

Korábban jeleztem: az EUB elé került a mulasztási bírsággal sújtott évi 600 ezer forint bevételt el nem érő "kisvaterások ügye. Most megszületett a C-424/2014. számú döntés ...

Hiába görcsölt a NAV. Mégsem kell önálló tevékenységként bevallani a 2012 előtti ingó értékesítést. Íme a megoldás!


Mit várna el a NAV május 1-ig. Eszünkbe se jusson!

A NAV közleményében a vaterázókat arra bíztatta, hogy május 1-ig nyújtsanak be önellenőrzést ingó értékesítéseikről. Az alábbiakban számszerűsítem, hogy ez mit is jelentene. Ezt követően kiszámítom azt is, hogy ha az Európai Unió Bírósága kimondja: az Áfa irányelv 214. cikk (1) bekezdésébe ütközik a „nemzeti gyakorlat”, akkor ez mit jelentene forintosítva. Megpróbálók konkrét tanácsot is adni arra, mit tegyenek a vaterázók jelen helyzetben ...


Mit tegyünk "Vaterás" próbavásárlás esetén?

A NAV mostanában gyakran tart próbavásárlást az internetes aukciós portálokon. Miután felfedték revizori kilétüket, jegyzőkönyvet vesznek fel, kérdezősködnek. Hogyan viselkedjünk ilyen helyzetben, mennyire jogszerű a NAV revizorok eljárása?


A Kúria jogegységi döntése ellentétes az Uniós joggal.

Az EU Áfa irányelve csak azon adóalanyok nyilvántartásba vételét írja elő kötelező jelleggel, akik adólevonási jogot kívánnak gyakorolni. Alanyi adómentes határon belül valótlan a Kúria indoklása, mert a bejelentkezés elmulasztásával a magánszemély nem kerül kedvezőbb adózási pozícióba.


A Kúria szemen köpte saját magát. A Legfőbb Ügyész álláspontja sem érdekelte.

A Kúria jogegységi döntésében az ingó értékesítés üzletszerűsége kérdésében felülbírálta korábbi döntéseit és megállapította: három feltétel együttesen úgy is teljesül, ha abból kettő nem teljesül.


Üzletszerű ingó értékesítés: elfogytak a szakmai ellenérvek!

Egy téves bírói döntés született az üzletszerű ingó értékesítéssel kapcsolatosan, vagy az új Alaptörvény (Alkotmány) tág teret nyit az adóhatóság önkényes jogértelmezéseinek? dr. Kopinja Mária bíró (Fővárosi Törvényszék) kifogyva a szakmai ellenérvekből, ítéletét a józanészre, a közjóra, az erkölcsre hivatkozással próbálja alátámasztani.


Az APEH rászállt az internetes árverésekre!

Egy évvel ezelőtt olvashattuk, hogy az APEH ellenőrizni kezdte az internetes kereskedelem aukciós portálokon zajló részét. A híradások 20-30 nagyobb ügy ellenőrzéséről szóltak. Ezek közül több esetben én képviseltem az ellenőrzés alá vont magánszemélyeket. Ezekben az ügyekben már elsőfokú határozat van, jelenleg a fellebbezési eljárás folyik. Mire számíthatunk? ...


 

 

 

 

 

 600 ezer alatti éves bevételnél is bejelentési és áfa fizetési kötelezettséget ír elő a Kúria jogegységi döntése.

A Kúria jogegységi döntése kihat a próbavásárlások alkalmával megbüntetett vaterázókra is. A köztudatban az él, hogy évi 600 ezer forint bevétel alatt nincs adófizetési kötelezettség és így adószámot sem kell kérni. A Kúria jogegységi tanácsa megerősítette napjaink megtorló jellegű NAV gyakorlatát: akár 100 ezer forint éves bevételnél is bejelentési, áfa fizetési kötelezettsége van a magánszemélynek. Eközben NAV-barát adószakértők téves tájékoztatással altatják a vaterázókat.


 500 milliárdos áfa csalásra készül a NAV. A Kúria segédkezik ebben.

A Kúria 3/2013. számú jogegységi döntése az ingó értékesítés üzletszerűségének megítélése körében hatalmas káoszt és pánikot idézett elő. A Kúria jogegységi tanácsa ismét számot adott arról, hogy a Kúria bírók sem ismerik az Uniós jogot. Erről éppen Osztovits András Kúria-bíró tájékoztatta a médiát nemrég...


Üzletszerű vaterázás: már a bíróságok is alkalmazzák a Kúria döntését: alanyi adómentes határig nem üzletszerű az ingó értékesítés.

Újabb ítélet született egy vaterás ügyben, de ez már az elsőfokú Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságon. A Bíróság ítéletében - elfogadva a Kúria iránymutatását - megállapította, hogy az alanyi adómentes határig nem minősül üzletszerűnek az aukciós portálokon történő értékesítés. Ebből a bírósági döntésből és a korábbi Kúria ítéletéből az is következik, hogy valamennyi e tárgykörben korábban született adóhatósági határozat jogsértő.


Kúria Ítélet: nem akart hinni a szemének a NAV és a bíróság

Egy újabb üzletszerű ingó értékesítési ügy bírósági tárgyalásán először szembesült a bíró és a NAV a Kúria ítélet tényleges tartalmával. Azonnal előre menekültek: a NAV javaslatára a bíróság felfüggesztette a pert a következő Kúria ítéletig. Miben reménykednek? Olvassa el az alábbi kapcsolódó anyagokat is ...

Alaptörvényes ítélet a klubrádióban.
Az alkotmányjogász véleménye az ítéletről.


Botrány: A NAV meghazudtolja a Kúriát és saját magát is!

A Kúria korábbi ítéletében kimondta, alanyi adómentes határig nem üzletszerű az ingó értékesítés, azt az ingó értékesítésre vonatkozó szabályok szerint kell elszámolni. Most több ügyben is egységesen a NAV azt állítja, hogy a Kúria ítélete azt tartalmazza, hogy alanyi adómenetes határon belül is az önálló tevékenységre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. Eközben a NAV Hatósági Főosztálya már végrehajtotta a Kúria ítéletében foglaltakat a konkrét eseti ügyben és ingó értékesítésként számolta el az adott évet. Tehát a NAV a folyamatban lévő eljárásaiban nemcsak hogy nem veszi figyelembe a Kúria döntését és annak saját értelmezését, hanem meg is hamisítja az abban foglaltakat...


Üzletszerűség fogalma a személyi jövedelemadó törvényben.

Az elmúlt években az adóhatóság ellenőrzés alá vonta az aukciós portálokon ingó értékesítést folytató magánszemélyek egy részét. Erre az ellenőrzési tevékenységre is egy központilag kidolgozott módszertant próbált alkalmazni. Ebben az szja törvény szerinti ingó értékesítést az áfa törvény alapján üzletszerűnek minősíti. Azt állítja a NAV, hogy az szja törvény 58.§ (8) bekezdésében leírt üzletszerűség fogalma adószám nélkül is teljesül az ingó értékesítés tekintetében. Ezért az ingóértékesítésből származó bevételt önálló tevékenységből származó jövedelemként kezeli, 10 százalékos költségtartalommal (90 százalékos nyereség!).


Jó hír a Vaterásoknak!

Az elmúlt években folyamatosan kifogásoltam, hogy az adóhatóság törvénysértően minősíti üzletszerűnek a magánszemélyek aukciós portálom történő ingó értékesítéseit. A jogalkotó most egyértelművé tette a NAV jogsértését. Ez ki fog hatni a folyamatban lévő és a már lezárt ügyekre is.