Adóellenőrzés  Személyes megjelenésre idézés adóügyben.

Adóügyekben szinte mindig sor kerül személyes megjelenésre idézésre. Kérdésként merül fel, hogy megjelenhet-e a képviselő az idézett személy helyett? A kérdés megválaszolásához tudnunk kell, hogy az adózót saját ügyében ügyfélként, más ügyében nyilatkozat tételre, vagy más ügyében tanúként idézték-e. Az adóhatóság jogszabályi háttérként mindig az Art. 122. paragrafusára hivatkozik.


 Adóellenőrzés  Adóügyekben nem alkalmazható a Ket. 29/A.§ ideiglenes biztosítási intézkedése.

Az adóhatóság tévesen értelmezve egy 2015-től hatályos törvénymódosítást, már a várható követelésre bankszámlát zárol, árukészletet foglal jogszabályi felhatalmazás nélkül ...


 Képviselet   Tartalmi különbségek az adóhatóság előtti képviseletben.

Amikor valaki értesítést kap adóhatósági vizsgálatról, önkéntelenül összeszorul a gyomra. Először is azt kell eldöntenie, hogy felkérjen-e képviselőt vagy személyesen járjon el. A személyes eljárást senkinek sem tanácsolnám. Egy adóhatósági vizsgálatnak mindig konkrét vizsgálandó célja (célpontja) van. Ha képviselőt választunk, akkor fordulhatunk könyvelőhöz, ügyvédhez, adószakértőhöz, adótanácsadóhoz vagy okleveles adószakértőhöz. Ahhoz, hogy tudjuk, melyik a helyes választás, nézzük a tartalmi különbségeket.


 Szja  Ingatlan bérbeadás: alkalmazni kell-e a 78 százalékos szabályt a 14 százalékos ehora?

Az adóelőleg alap megállapításához az adóhatóság több szakszerűtlen, nyilvánvalóan téves állásfoglalást adott ki. Téves jogértelmezésével bizonytalan adójogi helyzetet idézett elő, melyet regisztrált okleveles adószakértőként jelen írásommal oldok fel.


 Adóellenőrzés  Az adóhatóság jogsértése miatt miért az adózót bünteti a jogalkotó?

A 2012-es adócsomag egyik változása (311.§), hogy 6 hónappal meghosszabbodik az elévülési idő, ha a felettes adóhatóság, bíróság megsemmisíti jogsértés miatt az adóhatósági határozatot és új eljárást rendel el. Teljesen nyilvánvaló, hogy ilyen esetekben az elsőfokú adóhatóság jogszabálysértést követett el.


 Adóellenőrzés  Amikor a nullás adó-megállapítás is bajt okozhatna. Újabb fejlemény a tagi hitel elengedése nem illetékköteles ügyben.

Közel egy éve jeleztem: nem illetékköteles a tagi hitel elengedése. A NAV szerint „a rendkívüli bevétellel növekedett a társaság vagyona”. Kérdeztem: "Átgondolta ezt már valaki?". Most a bíróság átgondolta!


 Adóellenőrzés  A NAV szerint náluk már  joggyakorlattá vált a közokirat hamisítás.

A NAV gyakran és tudatosan megsérti  a hatályos jogszabályokat. A most ismertetésre kerülő eseti ügynek azonban már büntetőjogi következményei is lehetnek...


 Végrehajtás  Adó 2014: a jogalkotó segíteni akart a NAV-nak, de ehelyett jól kiszúrt vele!

A 2014-es adócsomagnak van egy kedvező mellékhatása a végrehajtási eljárás alatt lévőkre, ha az adótartozás érvényesítése érdekében az adóhatóság polgári peres eljárást is indított. Ez esetben a végrehajtás szünetel a polgári peres eljárás jogerős befejezéséig...


 Áfa  A NAV ámokfutása az Áfa ellenőrzésekben.

Az adóhatóság napokban közzétett közleményében arról tájékoztatott, hogy az áfa adónemben megállapított adóhiány alapján Magyarországon az európai átlagot meghaladó az áfa csalás. A következtetés elhamarkodott és félrevezető. Az adóhatóság a költségvetési elvárások miatt valójában hadat üzent a levonható áfának. E téren rendkívüli kreativitásról tesz tanúbizonyságot. Újabb és újabb ötletekkel áll elő, hogy miért nem lehet az előzetesen felszámított áfát levonni. Szóbeli nyilatkozatok alapján kétségbe von releváns okirati bizonyítékokat. Figyelmen kívül hagyja a témában kiadott PM irányelvet, mely a Legfelsőbb Bírósági (Kúria) ítéletek alapján készült. Bevezeti az „ismeretlen személy” által elvégzett munka fogalmát. Ennek következtében ugyanaz a számla hiteles is meg nem is.


 Art.  Adószám felfüggesztések: kevesebb meglepetés 2012-ben.

Nagyon sok panasz érkezett 2011-ben az adóhatóság adószám felfüggesztési tevékenységével kapcsolatosan. Számos esetben előzetes figyelmeztetés nélkül felfüggesztette a NAV az adószámát a vállalkozásnak, ha az adózó székhelyén végzett helyszíni eljárás alapján az adóhatóság „nem találta” az adózót. Ehhez az adóhatóságnak elég volt, ha két revizor reggel 8 óra után (még munkaidőn kívül) felcsöngetett egy vállalkozáshoz és az nem nyitott ajtót ...


 Art.  Mikor törvénytelen az adószám felfüggesztés?

Az elmúlt időben többször is hallhattuk: megnövekedett az adószám felfüggesztések száma. Ezek közül én most azzal az esettel szeretnék foglalkozni, amikor az adószám-felfüggesztés indoka, hogy „az adózó székhelyén végzett helyszíni eljárás alapján az adóhatóság hitelt érdemlően tudomást szerez arról, hogy az adózó a székhelyén nem található


 Adóellenőrzés  Az adószám felfüggesztés egy extrém esete.

A 2011. évben az adóhatóság közlése szerint megszaporodtak az adószám felfüggesztési esetek. Ezekben az ügyekben könnyű helyzetben van az adóhatóság, mert a méltánytalan és vitatható adószám felfüggesztések esetében is az adóhatóság törvényesen jár el. Ugyanis a törvényi szabályozás túl szigorú.


 Adóellenőrzés  Az Art. egy fontos változása 2013-ra.

Jó egy évvel ezelőtt egy eljárási problémát vetettem fel: „Mikortól kezdhető meg a végrehajtás jogerős adóhatósági határozatoknál?”.


 

 

 

 

 

 

 

 

 Adóellenőrzés  Mikor kezdhet végrehajtást a NAV?

Számtalan kifogás érkezik a NAV végrehajtási tevékenységével kapcsolatosan. Legutóbb az ombudsman kifogásolta Alkotmánybírósági beadványában, hogy a bankokhoz benyújtott inkasszók mellé nem csatolja a NAV a végrehajtható okiratot. Nem véletlenül nem csatol semmit a NAV, ugyanis gyakran nincs is ilyen végrehajtható okirat. A folyószámlán jogsértő módon előírt vagy törölni elfelejtett követelést próbál behajtani a NAV.


 Áfa  Áfa ellenőrzésekben a NAV a "horváthandrási" úton halad.

Az Európai Unió Bírósága alaposan a NAV és a velük „édes-kettesben összeboruló” magyar bíróságok orrára koppintott, amikor a magyar áfa-levonás korlátozási gyakorlatot „téves nemzeti gyakorlatnak minősítette”. Mára már lepergett a figyelmezetés a NAV-ról és a magyar bíróságokról és folytatják korábbi jogsértő gyakorlatukat. Sokat segítettek nekik Horváth András volt revizor szakmailag értékelhetetlen nyilatkozatai. Valójában Horváth András a NAV malmára hajtotta a vizet. A látszólagos ellentét a NAV és Horváth András között csak Horváth András szakmai felkészületlenségéből, izgágaságából adódott.

Lássunk tisztán ezermilliárdos áfa csalás ügyben! 


 Adóellenőrzés  Végtelenül pofátlan a NAV. Ez vár a tisztességes adózókra. Nagy veszélyben az airbnb-s szálláshely szolgáltatók.

A média szinte naponta ad hírt arról, hogy a szálláshely szolgáltatóknak adószámot kell kérni, mert ez a tevékenység üzletszerű gazdasági tevékenység. Ugyanezt hallottuk korábban az internetes ingó értékesítésről is. Nagy bajba kerülhet viszont, aki hallgat a NAV-ra és jogkövető módon bevallja az eddig tevékenységét és a jövőre nézve adószámos magánszemélyként vagy egyéni vállalkozóként folytatja tevékenységét.


 Új lakás Áfa   Botrány: a NAV állásfoglalásai, számpéldái adócsalásra ösztönzi az új lakás építőket.

Az a lakásépítő, aki a NAV útmutatásának megfelelően a végszámlában csak a végösszeg és a megfizetett előleg különbözetét szerepelteti a Btk.-ba ütköző jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalást bűnszövetségben, üzletszerűen követheti el.

Új lakások 5%-os áfája. Nem mindegy, hogy 2016 előtt előleg vagy részteljesítés számla lett kibocsátva.


 Jogértelmezés  A szavak ereje az adójogszabályok értelmezésében.

Adóhatósági körökben járja egy mondás: „a hatalom pótolja a tudást”. Az utóbbi időkben, mintha eszerint járna el az adóhatóság jogértelmezési kérdésekben. A  jogszabályokat a magyar nyelv szabályainak figyelembevételével kell megfogalmazni. Az adóhatóság a jogértelmezéseiben, mintha megfeledkezne erről.


 Adóellenőrzés  A 2009-es évre vonatkozó NAV határozatok tartalmazzák a legtöbb jogsértő megállapítást.

A 2009-es évekre hozott NAV határozatok tévesen alkalmazzák a 75%-os adóbírságot az éves bevallásoknál. Szintén jogsértően határozza meg a jövedelem alapot a NAV a 11% eho mellett. Most már Kúria döntés is van erről. A 2009-es évekre így nagyon sokat lehet lealkudni az adóhatósági megállapításokból. Lássuk a részleteket ...


 Adóellenőrzés  A 2015-ös adócsomag az adóhatósági korrupció szolgálatában.

A 2015-ös adócsomag visszaállítja az Art. egy 2013 előtti szabályozását, mely az Európai Unió Bírósága Áfa ítéletei miatt lett hatályon kívül helyezve. Ez a jogszabályhely "rehabilitáció" lehetővé teszi, hogy törvényi felhatalmazással folytatódjanak a feltárt kitiltási korrupciós ügyek. Az Art. 1.§ (3a) bekezdése beállítása ugyanis lehetővé teszi, hogy "hivatalból" állapítsa meg a NAV az adóhiányt, érdemi jogorvoslat mellőzésével. Miért támogatja ez az adóhatósági korrupciót? ...


 Adóellenőrzés  A NAV megint felülbírálja a Kúriát és a hatályos törvényeket.

A NAV most már nincs  tekintettel sem a hatályos jogszabályokra, sem a Kúria iránymutató jogértelmezéseire. Szerinte a peres eljárás alatt minden következmény nélkül javítgathatja jogsértő határozatait.


 Adóellenőrzés  Januártól kénye - kedve szerint határozhatja meg az elévülési időt az adóhatóság?

Egy a jogbiztonság szempontjából aggályos javaslat került a 2014-es adócsomag 151.§ -ába. A törvény szövege szerint 2014-től akár meg is szűnhet az elévülési idő, ha a NAV és a nyomozó hatóság úgy gondolja ...

Kapcsolódó írás...


 Áfa  A NAV is beállt az áfa csalók közé?

Az adóhatóság nem hajlandó tudomásul venni az Európai Unió Bírósága (EUB) döntését, miszerint „téves nemzeti gyakorlatot” folytatott az elmúlt években az adólevonási jog korlátozása tekintetében. A NAV „áfa-csalásai” miatt jogalap nélkül gazdagodott a költségvetés. A gyenge színvonalú adóképviseletek (adószakértő, volt NAV-os, ügyvéd) miatt a jogszabályok nem érvényesülhetnek bíróságok előtt sem. A kereseti kérelemhez kötöttség miatt nem állapítható meg, vajon a bírók tisztában vannak-e az áfa hozzáadott érték jellegével?


 Adóellenőrzés  Szakmai felügyelet alá kell vonni az adóhatóságot!

Az adóhatóság jelenleg mindenféle szakmai kontroll nélkül működik. Az egyetlen elvárás az adóhatóságtól, hogy minél több adót, bírságot szedjen be. Ezért cserébe az NGM szemet huny a NAV jogszabálysértései felett. Pedig a törvényi feltételek adottak. Az Adózás rendjéről szóló törvény 11. paragrafusa szerint a felügyeleti jogköröket a NAV felett az adópolitikáért felelős miniszter, illetve a NAV felügyeletére kijelölt miniszter gyakorolja.


 Adóellenőrzés  Hogyan nyúlhatja le felszámoláskor a hitelezők pénzét a NAV?

Sajnos a felszámolás alatti adóellenőrzésekben az adóhatóság kénye-kedve szerint állapít meg adóhiányt. Nincs fék, nincs ellensúly. A felszámolás kezdő időpontjától a gazdasági társaságot képviselő felszámolónak nem fűződik jogi érdeke ahhoz, hogy az adóellenőrzés megállapításait cáfolja. A hitelezők, illetve az adó megfizetésére kötelezett személyek pedig nem jogosultak fellépni saját maguk érdekében. E körben azonban most az Alkotmánybíróság közbeszólt.