Ezen a lapon a bíróságok és egyes bírók munkáját értékelem. A Kúria elnöke, Dr. Darák Péter nyilatkozta, hogy a bírói önkénnyel szemben a nyilvánosság kontrollja jelenti az ellensúlyt. Itt teszem közzé a jogértelmezéseimet is, mivel a jogszabályok értelmezése elsősorban a bíróságok feladata lenne, ám ezt ritkán gyakorolják. Ehelyett a NAV önkényes jogértelmezéseit veszik át kritika nélkül. Úgyhogy mondhatjuk: a farok csóválja a kutyát. Pedig az okleveles adószakértő végzettségű igazságügyi adó és járulékszakértők sokat segíthetnének. 

 Áfa  Gyalázatosan részrehajló ítélet született Áfa ügyben a Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságon.

A 2012-es Európai Unió Bírósági ítéletek óta a NAV mindent elkövet, hogy visszaállítsa a korábbi "kellő körültekintésre" és az "alakilag és tartalmilag hitelteles" számlákra alapuló megállapításait. Ebben segítségére volt a jogalkotó is. Most már dr. Szivák József bírótól is segítséget kapott, aki egy korábbi kebelbeli bírósági ítéletet bírált felül önkényesen, összeborulva a NAV-val. Meddig teheti egy bíró ezt büntetlenül, következmények nélkül? ....

 


 Jogértelmezés  Adójogszabályok értelmezése és a csoportgondolkodás.

A csoportgondolkodás akkor jön létre, mikor az egyén önmagát és a saját gondolatait alárendeli a csoport által elfogadott (vélt vagy valós) normáknak. Általánosan megjelenik a sebezhetetlenség illúziója, és ezzel a csoportba vetett megkérdőjelezhetetlen bizalom. Miért születnek első ránézésre részrehajló, hibás bírósági ítéletek?


 Bíróság  "Édes kettesben" a NAV és a Bíróságok! A szakértelem kizárva.

Az Alaptörvény T) cikke értelmében kötelező magatartási szabályt csak a jogalkotó alkothat. Ennek ellenére elterjedt gyakorlat, hogy az adóhatóság az ellenőrzési eljárásaiban maga határoz meg kötelező magatartási szabályokat a törvényben nem szabályozott esetekben...


 Bíróság  Kakukktojások az igazságügyi adó- és járulék szakértők között!

Az is az adózási szakmához tartozhat, aki saját magáról állítja: „én értek az adóügyekhez”. Ha a Pénzügyminisztérium egy kérelem alapján elhitte valakiről, hogy ért az adóügyekhez és van megfelelő gyakorlata, akkor kiállított számára egy adószakértői igazolványt. Ez a visszás helyzet tükröződik az igazságügyi szakértői névjegyzékben is.


 Kúria  Legfelsőbb Bírósági döntések elemzése.

Vitás esetekben talán semmit sem kísér olyan figyelem, mint a Legfelsőbb Bírósági döntéseket. Jelen írásomban már 2009-ben foglalkoztam a kifejezetten adóügyekben hozott Legfelsőbb Bírósági döntésekkel kívánok foglalkozni. Az egyes jogágak közül az adójog a bűntető joghoz hasonlít leginkább. A különbség elsősorban abban van, hogy míg a bűntető jogban a felek előadásának (tanúvallomásoknak) van elsődleges bizonyító erejük, addig az adóügyekben az okirati bizonyítékok az elsődlegesek. Ez utóbbit – okirati bizonyítékok elsődlegessége – interpretálják többen tévesen úgy, hogy adóügyekben megfordul a bizonyítási teher. A kétséget kizáró bizonyítás adóügyekben is feltétel...


 Bíróság  Amikor a bíró a szóbeli ítélet kihirdetése után olvassa el a jogszabályt!

Elképesztő ítélet született a Fővárosi Törvényszéken egy vagyonosodási ügyben. Az ítélet írásba foglalásakor szembesült a bíró azzal, hogy téves jogszabályra alapította az ítéletét.


 Alkotmánybíróság   Alkotmányjogi panasz bírói döntéssel szemben.

Adóügyekben gyakran volt APEH-jogász bírók ítélkeznek. Más bírók egyáltalán nem értenek az adóügyekhez. Ezt úgy hidalják át, hogy kritika nélkül elfogadják az adóhatóság álláspontját, de mereven elzárkóznak az okleveles adószakértő szaktudásától. Ezen a kialakult helyzeten változtathat az Alkotmánybíróság új jogosítványa. Az alkotmányjogi panasz érdemi ellensúlyt jelenthet a részrehajló bírói és az önkényes adóhatósági gyakorlattal szemben.


 Bíróság  Döntött az Európai bíróság áfa ügyben. A kormány tudomásul vette a döntést. Az adóhatóság még nem!

Nincs összhangban a magyar áfatörvény az uniós joggal. Így döntött az Európai bíróság az adó visszaigénylési jog korlátozásával kapcsolatosan. A kormány az Európai Bíróság döntését tudomásul vette, áll az NGM közleményében. A Nemzetgazdasági Minisztérium megteszi a szükséges intézkedéseket az áfa szabályozást illetően. Az adóhatóság még nem nyilatkozott!