Átalányadó  Vénusz-Egyéni 2024: szoftveres segítség az átalányadó szja előleg és 2458 járulékbevallás negyedéves elszámolásához.  

2023-től az átalányadózás kedvezően változott a göngyölített járulékszámításnak köszönhetően, de a negyedéves átlagolás rendkívül bonyolulttá tette az elszámolást és az adóalap kedvezmények akár havonként eltérő figyelembe vételét. 2023-ban a kedvezmények köre kibővült a 30 év alatti anyák kedvezményével. A 2458-as járulékbevallás nem határozza meg a fizetendő szja előleget. Arra külön számítást kell végezni, különösen a nyugdíjasoknak. A bonyolult számítási feladatokat  végzi el a Vénusz-Egyéni 2024 szoftver. Akár az egész 2024-es év előre modellezhető. Egy gombnyomással átválthat az szja és járulék számításról, a neki megfelelő 2458-as nyomtatványképre.

Áfa  Vesztésre áll a NAV áfa ügyekben, ha megvalósult a gazdasági esemény.

Az Európai Unió Bírósága (EUB) most már három döntésben is egyértelművé tette, hogy a NAV által kidolgozott és a Kúria által korábban jóváhagyott ellenőrzési módszer jogsértő. Az adólevonási jog nem korlátozható a számla tartalmi hiteltelenségére hivatkozással.  Sokan még nem  ismerik az EUB végzéseit, pedig már a Kúria és a Törvényszékek is átvették a joggyakorlatát.

A NAV Áfa ügyekben karanténba vonult az Európai Unió Bírósága ítéletei elől.

Hibás a NAV Áfa-csalási modellje. Az Európai Unió Bírósága felülbírálta a Kúriát.

NAV Áfa ellenőrzései: láthatalanná akarják tenni az EUB ítéleteit.


  Áfa levonás  A számla költségtartalmának elszámolása érinti-e az áfa-tartalmának levonhatóságát?

Az adóhatósági ellenőrzések során gyakran felmerül, hogy vissza lehet-e igényelni a nem a vállalkozás érdekében felmerült költség áfáját? Például tehergépjármű üzemanyag elszámolásában a túlfogyasztásra jutó áfát.


  Adóellenőrzés  A Kúria két évre vissza-menőlegesen megsemmisítette a NAV jogsértő gyakorlatát!

A kialakult adóhatósági gyakorlat szerint a NAV Fellebbviteli Igazgatósága a 2018 után elrendelt új eljárásokban is a régi Art. alkalmazását írta elő az elsőfokú adóhatóságoknak. A Kúria most kimondta, hogy jogsértő az adóhatóság gyakorlata. Miután a téves jogalapon nyugvó határozat semmis, ezért ezek az új eljárásban a régi Art. szabályai alapján megszületett határozatok semmissé nyilváníthatók. A semmisségre időkorlát nélkül lehet hivatkozni, így nemcsak a folyamatban lévő ügyekben lehet eredményesen felhasználni a Kúria végzését, hanem a bíróságon meg nem támadott jogerős határozatok esetében is.


 Adóellenőrzés  A társaság bankszámlájáról felvett készpénz a magánszemélynek nem bevétele! Fafejű revizorok buktatták le a NAV-ot.

Az ellenőrzés során a vizsgált társaságnak fellelhetők voltak az iratai. A NAV kénytelen volt megállapítani, hogy a bankszámla felett jogosultsággal rendelkező magánszemély kétséget kizáróan elszámolt a bankszámláról felvett pénzzel a társaság felé. Majd egy lendülettel a magánszemély adózatlan bevételének  nyilvánította a felvett pénzösszeget a NAV. Tehát a pénz befizetésre került a házipénztárba, de ezzel egyidejűleg a magánszemélynél is ott maradt. A NAV szerint így lehet megduplázni a bankszámláról felvett összeget. Olvassa el, ez nem semmi ...

Céges bankszámláról felvett pénzeket ellenőriz a NAV újabb kreatív adóbeszedési technikájával!


 Bíróság  A csupán adószakértő igazolvánnyal rendelkezőket haladék-talanul törölni kellene az igazságügyi adó- és járulékszakértők közül!

Az igazságügyi szakértők valamilyen speciális szakértelemmel rendelkeznek. A megjelölt szakterület utal arra, hogy milyen speciális szakértelemmel. Ez viszont nem dönthető el az adó- és járulék szakterületnél, mert a csupán adószakértő igazolvánnyal rendelkezők végzettségéről semmilyen információ nincs, így egy perben a bíró sem tudja eldönteni, hogy ő rendelkezik-e azzal a speciális szakértelemmel, amivel az igazságügyi adó- és járulékszakértő névjegyzékben szereplő. 


 Jogértelmezés  Nem éri meg osztalék ágon kivenni a jövedelmet 2019-től, ha van a családban nyugdíjas! Nagymamák, nagypapák előnyben.

A nyugdíjasokra tervezett szabályozás lehetővé tenné, hogy a vállalkozás nyereségét a nagypapán, nagymamán keresztül ki lehessen szivárogtatni. Ha a tulajdonos osztalék formájában venné ki a nyereséget, akkor 2019-ben több mint 40% adót kellene fizetnie. Ha viszont a nagymamáját, nagypapáját tanácsadói munkakörben foglalkoztatja, akkor több, mint 25% adó „családban maradhat”.


 Adóellenőrzés Adóellenőrzési arany-szabályok. Miért NE nyilatkozzunk adóellenőrzésnél.

Adóellenőrzéseknél az adóhatóság és az adózó érdekei ellentétesek. Nagyon sokat árthat magának valaki, ha megpróbálja "kidumálni" magát. A leghelyesebb magatartás a nyilatkozattétel megtagadása. Ugyanis ügyfélként nyilatkozattételi jogunk és nem kötelezettségünk van. Ismerje meg, milyen adóellenőrzési aranyszabályokat érdemes betartani az adóellenőrzés során.


Áfa  Áfacsalás ügyekben indított büntető ügyekben a leggyengébb láncszem az elkövetési értéket megállapító szakértői vélemény.

Az Európai Unió Bírósága (EUB) végzései nyomán megváltozott Kúria (bírósági) joggyakorlatot büntető ügyekkel próbálja megkerülni a NAV Bűnügyi Igazgatósága. A büntetőügyekben résztvevő ügyvédek, bírók a szakértői vélemény adótényállását és ennek jogkövetkezményét vitatják legutoljára. Pedig ez a leggyengébb  láncszem. A NAV büntetőügyekben a "nem hiteles" számlára hivatkozás helyett a "valótlan tartalmú"  számlára hivatkozik. A valótlan tartalmú számla alapján gyakorolt adólevonási jogot tekinti adócsalásnak annak ellenére, hogy már a Kúria is azt vallja, hogy a valótlan tartalmú számlából nem következik az adócsalás.

 Üzletszerű ingó  Mikor üzletszerű az ingó értékesítés? Megtévesztő NAV példa.

Az ingó értékesítések adózásával nagyon sokat foglalkoztam az elmúlt időben. Szükség is van rá, mert több tízezer aukciós portálon értékesítőt érint. Ezért is van különös jelentősége annak, hogy a NAV az Szja bevallás kitöltési útmutatójában évek óta közöl egy megtévesztő példát, amivel 75 ezer forint adófizetésre próbálja rábírni a gyanútlan magánszemélyt.


 Adóellenőrzés  Miről ismerhető fel a NAV-barát adózási képviselet?

Gyakran nem ismerik fel az adózók, hogy az általuk választott képviselő valójában a NAV érdekeit képviseli és nem az adózóét. Adok egy ökölszabályt, ami alapján nagy valószínűséggel felismerhető a NAV-barát képviselő.


 Új Art. és Air. Nevetséges képviseleti szabályok adóügyekben. Óvatosan az ügyvédekkel és az adótanácsadó cégekkel.

A NAV a jogalkotóval egyetértésben mindent elkövet az "ellenzékének" (adószakmai képviselet) kiiktatására. Szerintük bármely nagykorú személy alkalmas szakmai képviseletre. Nem baj, ha csak nyolc általánosa van, többszörösen büntetett előéletű, enyhén értelmi fogyatékos. De a jogalkotó szerint egy adótanácsadó cég bármely alkalmazottja (portás, takarító) is alkalmas állandó képviselet ellátására. 

Az új adóigazgatási törvények több ponton is lehetővé teszik a NAV joggal való visszaélését.

Új adóigazgatási törvények: a NAV nem akar ügyfélbarát lenni!

Feltételes adóbírság: a NAV fizetne azért, ha nem firtatják, jogszerű-e a határozata.


 Szja bevallás  A NAV ellenőrzés helyett védelmi pénzt szed a többgyerekes családoktól.

Sokat hozott a "segítő ellenőrzés" büszkélkedett Tállai András. A családi kedvezménynél szerinte hibázó magánszemélyeket adóbírsággal fenyegetéssel rábírták, hogy önként ismerjék el, nem is három gyerekesek, hanem csak kettő vagy egy gyerekesek. 

16Szja kitöltési útmutató: A NAV-nál munkaköri kötelesség hülyének lenni?


 Elektronikus kapcsolattartás  Nem boldogul a NAV az elektronikus ügyintézéssel.

A NAV Fellebbviteli Igazgatósága hatalmas baklövést követett el. Úgy döntött, hogy nem bajlódik az e-ügyintézési jogszabályokkal, bajlódjon vele az elsőfokú adóhatóság. A NAV másodfokú határozatait 2018 után is papíralapon kiadmányozza, és küldi meg kézbesítésre, melyek így bíróság által semmissé nyilváníthatók. Olvassa el, milliókat takaríthat meg.

Az elektronikus kapcsolattartás az adóigazgatási és bírósági eljárásokban.


Végrehajtás  Fizetési könnyítés NAV módra!

Gyakran a végrehajtás alá vont adózók végső menedéke a fizetési könnyítés. A NAV először teljes vagyonnyilatkozatot kér, majd azzal utasítja el a kérelmet, hogy az adózó jövedelme egyszerre túl kevés, túl sok, pont elég ...